Keresés a blogbejegyzések között

Keresési eredmények:

Adózói kérdés: készpénzfizetési korlát

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon: ” “A” cég kölcsönt adott kamatfizetés kikötése mellett “B” cégnek. Pár hónappal később szolgáltatást nyújtott “B” cég “A” cégnek. A kölcsönt nem fizette vissza “B” cég “A” cégnek a számla benyújtásakor, hanem beszámították a szolgáltatásnyújtás kiegyenlítésébe. A kamat összege nem érte el a 1,5 milliós készpénzforgalmi limitet. Kérdés: 1.) A kölcsönt, illetve a beszámítást be kellett volna jelenteni a készpénzforgalmi 1,5 millió forintos limit miatt? 2.) Mi az a minimális kötelező kamat, amit kölcsön esetén fizetnie kell egy kft.-nek egy másik társaság felé?”

Tovább

Adózói kérdés: alanyi adómentes katás – harmadik ország

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon: ”alanyi adómentes katás egyéni vállalkozó szolgáltatást nyújtana egy harmadik országbeli (USA) magánszemélynek (film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai). Ebben az esetben milyen módon állítsa ki a számlát? Ha ugyanezt közösségen belül teszi, kell-e közösségi adószámot kérnie?”

Tovább

Adózói kérdés: alvállalkozói díjak elismerése

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”egy társaság alvállalkozók igénybevételével végez építési, mérnöki, kivitelezési szolgáltatásokat, munkákat. Kérdező társaságnál bevett gyakorlat, hogy nem fogadja el addig az alvállalkozói teljesítésekről szóló beérkező számlákat, amíg a megrendelőnek a munkát nem számlázta, nem zárta le a teljesítést. Azzal az indokkal, hogy az esetleges hibákat, hiányosságokat nem tudja az alvállalkozóval érvényesíttetni. Kérdésünk, van-e a fenti helyzetre jogszabályi háttér, mi a gyakorlat?”

Tovább

Fióktelep, kereskedelmi képviselet – az áfaalanyiság problematikája

A fióktelep és a kereskedelmi képviselet áfaalanyisága kapcsán gyakran merülnek fel kérdések. Mindkét esetben az ágazati jogszabályok és az Áfa tv. adóalanyiságot szabályozó értelmező rendelkezései alapján lehet eldönteni, hogy az adott entitás, illetve az általa folytatott tevékenység az Áfa tv. hatálya alá tartozik-e.

Tovább

Adózói kérdés: konszignációs raktár

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”az egyik tagállamban (pl. Spanyolország) letelepedett vállalkozás a másik tagállamban (pl. Magyarország) letelepedett vállalkozás részére szállítana alapanyagot a magyar cég által vezetett, spanyol cég számára fenntartott konszignációs raktárba. A magyar cég az alapanyagot kitárolná és felhasználná, készterméket állítana elő a spanyol partner részére. Az ügyletek bizonylatolása tervezetten a következőképpen történne: a magyar cég a készterméket kiszámlázná a spanyol partner részére az alapanyag értékével csökkentett áron. Az alapanyag értékesítésének bizonylatolására önállóan nem kerülne sor. A kérdésem az, hogy az általános forgalmi adó rendszerében alkalmazható-e fentiekben leírt beszámítás vagy az ügyletek az általános szabályok szerint kezelendők. Azaz, a spanyol cég a kitárolás időpontjában adómentes közösségen belüli értékesítést, a magyar cég közösségi beszerzést valósít meg, mely ügyletet a felhasznált alapanyag értékét tartalmazó bizonylattal kísérni köteles. A késztermék kiszámlázására pedig az eredeti áron kerülne sor, a már említett beszámítás nélkül. Változtat-e az ügylet megítélésén, ha a magyar cég kizárólag a spanyol cég által betárolt alapanyagot felhasználva (feldolgozva) állítja elő a szóban forgó készterméket?”

Tovább

Adózói kérdés: licencvásárlás

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”ha katás, alanyi mentes bt. az USA-ból vásárolt egy szoftvert, amit letölthető formában kapott meg, akkor milyen fizetési kötelezettsége van utána? Gondolok itt az áfa, vám és egyéb fizetési kötelezettségre. Ugyanakkor a számlán szerepel az adószám.”

Tovább

Adózói kérdés: komplex szolgáltatások és láncügylet

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”az ügyletben részvevő cégek egy osztrák (A) és egy magyar vállalat (B), melyek EU-adószámmal rendelkező adóalanyok, áfakörbe tartoznak, és az osztrák cégnek van magyar adószáma is. Az osztrák cég egy harmadik magyar céggel (C) áll szerződésben, melynek tárgya csomagolás design, egyéb marketing eszközök tervezése és nyomdai előkészítés. A design és tervezés számítógépen végzett szolgáltatás, pdf és képi adatállományok készítése, tanácsadás. A nyomdai előkészítés része annyit tesz, hogy egy klisé fóliára mintát készítenek, amivel a csomagolások nyomtatása a későbbiekben történni fog (ahány szín, annyi fólia). A fóliákat B magyar vállalat készíti, és számlázza A osztrák vállalatnak, de azt C magyar vállalatnak szállítja, tehát az országot a termék nem hagyja el. B 27 százalékos áfával számlázza a termékértékesítést A osztrák vállalatnak, hiszen neki csak ez a terméke van, az A és C közötti szolgáltatásban nem vesz részt. Kérdésem, hogy az A által C-nek kiállított számlában kezelhetjük-e az egész tevékenységet szolgáltatásnak, vagy a nyomdai előkészítést külön termékként kell számláznunk, és ez akkor belföldi termékértékesítés lesz-e 27 százalékos áfával, vagy kezelhetjük-e az egész tevékenységet A osztrák cég szempontjából unión belüli szolgáltatásnak, 0 százalékos áfával a C magyar cég felé kiállított számlában?”

Tovább

Adózói kérdés: tehergépkocsi-eladás külföldre

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”cégünk építőipari vállalkozás. Használt tehergépkocsinkat szeretnénk eladni. Egy mongol magánszemély jelentkezett vásárolónak, Mongóliába fogja ki vinni az autót. Az úr magánszemélyként vásárolná meg a gépkocsit. Harmadik országba (Mongólia) viszi. Ott kivonatja a forgalomból, visszaküldi a rendszámtáblát és a forgalmit. Mutatott autókerekedéstől vásárolt Ford teherautó adásvételéről dokumentumot, ahol nem fizetett áfát. Kérdésünk, hogy kell áfa szempontjából számlát kiállítani ebben az esetben? A 27 százalékos áfát meg kell-e fizetni?”

Tovább

Adózói kérdés: adótartozás elévülése

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”2012 áprilisában nagy összegű áfatartozásom keletkezett. A nyugdíjamból a levonás folyamatosan történik. Az adóhatóság utoljára 2016 augusztusában kezdeményezett végrehajtási eljárást. Elévülés miatt törölni kellene-e a tartozásaimat?”

Tovább