Aki sokat markol…

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szokásos rend szerint február közepén közzétette az ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról szóló tájékoztatását (leánykori nevén ellenőrzési irányelvét), melynek legnagyobb újítása maga a terjedelme; az adóztatási szervre („APEH”) vonatkoztatva a 2013-as ellenőrzési irány meghatározás ugyanis karakterszámban eléri a 2009-re és 2011-re kiadott ellenőrzési tájékoztatások összesített terjedelmét.

Tovább

Ostrom alatt? – Az adóhatóság szigorúbban lép fel a korlátozott tagi felelősséggel visszaélő, cégeiket „fantomizáló” adóalanyokkal szemben

Az internetes médiában nem rég megjelent hírek szerint az adóhatóság ezt követően már fellép azon ún. „céglovagokkal” szemben, akiknek a nevéhez – akár a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőiként, akár azok tagjaiként – jelentős köztartozást felhalmozó cégek köthetőek.

Tovább

Tisztelt Fiktív Számla Felhasználó Urak! A tét emelkedik.

Egy újonnan bevezetendő adatszolgáltatási kötelezettség következtében jelentősen emelkedik a fiktív számlák vásárlásának és felhasználásának kockázata 2013. január 01-től. Bizonyosak lehetünk abban is, hogy jövőre a NAV kockázatkezelési tevékenysége kibővül a számla szintű kereskedelmi adatok elemzésével, és nagy számban kerülnek majd ellenőrzések elrendelésre a számlagyáraknál, valamint a fiktív bizonylatokat befogadó személyeknél.

Tovább

Határok közé szorított kellő körültekintés vizsgálata egy határok nélküli Európában

Az Európai Unió Bírósága által a C-80/11 és C-142/11. sz. egyesített ügyekben hozott, 2012. június 21. napján kihirdetett ítélet számos kérdést vetett fel mind az adózói körökben, mind az adóhatóság részéről. Az. ún. „Mahagében-ítélet” középpontjában ugyanis az Áfa-levonási jog gyakorlása jogszerűségének vizsgálata kapcsán gyakorta felmerülő és sokat vitatott kérdés, az adózótól az általa befogadott számlák alapjául szolgáló ügyletek során tanúsítandó kellő körültekintés állt. A Bíróság kimondta ugyanis, hogy általánosságban nem várható el adózótól a számlakibocsátó partner jog-, adóalanyiságának, adókötelezettségei teljesítésének vizsgálata (hiszen ez az adóhatóság feladata), s nem is vonható felelősségre ennek mulasztásaiért, feltéve hogy adózónak nem volt tudomása a csalárd körülményekről, vagyis kellő körültekintés mellett járt el, amely pedig mindenkor csak a konkrét eset összes körülményeinek ismeretében ítélhető meg.

Tovább

“Kreativitásunk kihívások elé állította a rendszer fenntartható működését”

Az Európai Unió Bírósága kevesebb, mint három hónap leforgása alatt – előzetes döntéshozatali kérelmek tárgyában – négy, magyar érintettségű ügy vonatkozásában hozott ítéletet ÁFA levonási jog érvényesítése, adómentesség alkalmazása témákban, melyek közül – különösen az eddigi sajtóvisszhangot tekintve – a „Mahagében-ítélet” volt az, amely az ügy tárgya iránt érdeklődő szakmai köröket – köztük minket is – leginkább arra indította, hogy tollat ragadva véleményt formáljanak az EB ítéletei által keltett hullámok irányáról, nagyságáról.

Tovább