Adózói kérdés: ÁFA-nyilatkozat módosítása

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”ha most indít valaki egyéni vállalkozást, almatermelés fő tevékenységgel, fiatal gazda pályázat miatt, akkor neki is elég akkor átjelentkezni alanyi mentesből áfássá, ha meg is kezdi a tevékenységet, vagy új tevékenységbe, mondjuk zöldség-gyümölcs termesztésbe kezd?”

Tovább

Adózói kérdés: számlázás és áfabevallás bírósági ítéletre

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”két gazdasági társaság (kft.-k) közötti 2009-es betakarítási vita szerint “A” vállalkozás területéről “B” vállalkozás önkényesen betakarította a búzát, melyet abban az évben utóbbi értékesített is. A jogvitában a bíróság ez évben jogerős ítéletet hozott, és “A” vállalkozó mint felperes javára döntött, mely ítélet szerint “B” vállalkozó jogtalanul takarította be, és adta el a búzát. A felek az ügy rendezésében megállapodtak, megállapításra került az eladott búza bruttó értéke, mely 5 millió forint. Megítélésünk szerint a búza értékét “A” vállalkozásnak számláznia kell “B” vállalkozás felé. Kérdéseink: – Valóban számlázni kell a bírósági ítélet alapján? – Mi lesz a számla teljesítési dátuma? A károkozás dátuma (2009. évi) vagy az ítélet jogerőre emelkedésének (2017. évi) napja? Melyik időszakra vonatkozóan kell bevallani az áfát? – Milyen áfaszabályt kell alkalmazni a számlázáskor: 2009. évi egyenes áfa felszámítása az akkori kulccsal, vagy a 2017. évi fordított adózási szabály szerint kell eljárni? – Visszaigényelheti-e a felszámítandó általános forgalmi adót “B” vállalkozás? – Miként kell figyelembe venni a társaságiadó-alapban az ügyletet “A”, és miként “B” vállalkozónál, tekintettel arra, hogy a 2009. évi adóbevallás elévült már?”

Tovább

Adózói kérdés: pénzforgalmi áfa és elévülés

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”partnerünk nem fogja kifizetni a tartozását, ami az általános szabályok szerint 5 év után elévül. Az áfatörvény 196/B § (3) bekezdés b) pontja szerint “az ellenérték… megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése vagy kötelezettsége…vagy más módon szűnik meg.” Az elévülés “más mód”-e?”

Tovább

Adózói kérdés: telekeladás és tagi kölcsön

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon:”egy magánszemély 40%-ban tulajdonosa egy kft.-nek. A kft. nagy építési beruházást tervez. A magánszemély piaci áron eladja a tulajdonában lévő építési telket a kft.-nek ehhez a beruházáshoz. A vételárat tagi kölcsönként szeretné a kft. részére odaadni. Első kérdés: mivel a magánszemélynek nincs bankszámlája, felveheti-e a kft.-től ezt az összeget szankció nélkül készpénzben, amit aztán tagi kölcsön jogcímén befizet a kft. pénztárába? Vagy egy másik megoldás elfogadható-e, vagyis pénzmozgás nélkül a vételár-követelést “beszámítással”, a magánszemély megfelelő tartalmú nyilatkozata alapján átvezetik tagikölcsön-kötelezettségre?”

Tovább

Adózói kérdés: a helyi iparűzési adó megosztása

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon: “cégünk haszonbérletbe vett földterületet, melyen takarmányt termesztenek saját felhasználásra. A bérelt földet külső vállalkozók munkálják meg, ezért se eszközt, se munkabért nem tudunk kimutatni a területen. A cég székhelye és másik telephelye más-más településhez tartozik, a tárgyévet megelőző évben az adóalap a 100 millió forintot meghaladta. Kérdésünk lenne, hogy ebben az esetben milyen módszerrel kell megállapítanunk az adott telephelyre (bérelt) az iparűzési adót, mert ebben az esetben a komplex módszert nem tudjuk alkalmazni?”

Tovább

Adózói kérdés: egyéni vállalkozó székhelyének bérbevétele

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon: “egyéni vállalkozó állandó lakóhelye és székhelye is az édesanyja tulajdonában lévő lakás. Ebben az esetben köthet-e az édesanyjával bérleti szerződést a lakás egy helyiségére mint “irodára” négyzetméterben meghatározva, és a kifizetett bérleti díjat költségként venné figyelembe a vállalkozásában? Ha ez lehetséges, az édesanyának kell-e adószámot kérni a bérbeadáshoz, vagy elegendő egy bevételi pénztárbizonylaton átvenni havonta a bérleti díjat, és a bevétele után megfizetni az adót?”

Tovább

Adózói kérdés: a helyi iparűzési adó megosztása

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon: “egy egyéni vállalkozó székhelye a lakcíme és üzlete, telephelye egy másik településen van. Iparűzési adóját komplex megosztással arányosítanánk. Eszközei 100%-ban a telephelyen. Az alkalmazott bére is a telephelyre számít bele. Az egyéni vállalkozó nyugdíjas, így maga után csak a havi 7050 Ft-ot fizette. Példa számokkal: összes eszközérték 200 ezer Ft a telephelyen, összes személyi jellegű ráfordítás 195 000 Ft, ebből 85 ezer Ft egyéni vállalkozói egészségbiztosítás. A kérdésünk, hogy a székhelyen a személyi jellegű ráfordításnak 85 ezer Ft + (500 000 Ft x10%)-át vegyük, azaz 135 ezer Ft-ot? Vagy csak a 85 ezer Ft-ot? Ha 135 ezer Ft-ot, akkor a telephelyen 195000-135000= 60 ezer Ft-ot?”

Tovább

Adózói kérdés: közhasznú alapítvány illetékmentessége

Egy adózó a következő kérdéssel fordult Irodánkhoz az adozona.hu adószakmai portálon: “közhasznú alapítvány 2016. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Ingatlanértékesítés miatt keletkezett társaságiadó-fizetési kötelezettsége. 2017. évben személygépkocsit vásárol, és egy lakást örököl. Megilleti-e ezekben az esetekben az illetékmentesség?”

Tovább