Adó

Adó szakterületünk szolgáltatási spektruma az adókockázatok felmérésétől azok eliminálásáig, az adótervezéstől egészen a jogérvényesítési eljárásokban való közreműködésig terjed. Az adott élethelyzetre többféle alternatívát vázolunk fel, és ügyfeleink igényeinek figyelembe vételével  választjuk ki a legkisebb adókockázattal járó megoldást.

A HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt-nél abban hiszünk, hogy az adórendszer összetettségében rejlő kihívásokra a specializált tudáson alapuló komplex szolgáltatásainkkal tudunk hatékony választ adni. Társaságunknál a specializáció az adó – vám, jövedék – általános jogi tanácsadás szakmai tagozódása mellett az adó divízión belül is tetten érhető. Szakmai koncepciónk lényege az, hogy az egyes adónemekben jártas szakembereket egy olyan szakértő fogja össze, aki az adórendszer logikai összefüggéseit, működési mechanizmusát részleteiben ismeri, és aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, illetve jogelődjénél, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál megszerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ezzel a koncepcióval ügyfeleink szerteágazó igényeit prudens megoldásokkal szolgálhatjuk ki, melyek megfeleltethetők a külső ellenőrzés elvárásainak is.

Adó szakterületünk szolgáltatási spektruma az adótervezéstől, az adókockázatok felmérésétől, azok eliminálásáig, a jogérvényesítési eljárásokban való közreműködésig terjed.

Az adótervezési szolgáltatások körében vállalkozunk jövőbeli jogügyletekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségek, adó-visszaigénylési „pontok” meghatározására, optimalizálására, azok – a jogszabályok által biztosított lehetőségeken belül történő – alakítására, az adóhatósági kapcsolódási pontok alapos körbejárására, az adójogi problémák előzetes megnyugtató rendezésére. Ennek keretében többféle struktúrát dolgozunk ki, melyek közül ügyfeleink igényeit szem előtt tartva választjuk meg a legkisebb adókockázattal járó konstrukciókat.

Adózási szolgáltatásaink másik kiemelt területe a jogérvényesítési helyzetek hatékony kezelése. Meglátásunk szerint a sikeres jogérvényesítéshez a szakmai tudáson túl a hatósági szervezet és gondolkodásmód ismerete szükséges, mellyel a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. alkalmazottai messze az átlag felett rendelkeznek. Munkatársaink az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején revizori, adóellenőri, jogászi munkakörökben kezdték meg szakmai karrierjüket, mely életpályák osztályvezetői, főosztályvezetői, ellenőrzési szakigazgatói munkakörök ellátásában csúcsosodtak ki.

Az ezen időszak alatt megszerzett tudás és tapasztalat az, amely egy adott adóügyet az adózó oldalára billentheti, legyen szó akár egy áfa levonási joghoz kapcsolódó jogvita rendezéséről, az Európai Bíróság ítéleteinek értelmezhetőségéről, az adott jogügyletet illető alkalmazhatóságáról, vagy egy áfa bevallásban érvényesíteni kívánt adó-visszaigénylés teljesítéséről. Ugyanez a helyzet egy társasági adó alapot, a fizetendő adó összegét meghatározó kérdésnél, többek között a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló árak meghatározásakor, az azokhoz kapcsolódó transzferár nyilvántartások „hatóság-biztos” elkészítésekor, avagy egy jövőbeli ügyletsorozathoz illeszkedő adóhatékony struktúra kialakításakor.

Mely vállalkozás ne szeretné, ha az általa adómentesen/kedvezményesen dokumentált ügyletek során nyugalommal bízhatna a mentesség/kedvezmény (legyen szó akár illetékről, társasági adóról, általános forgalmi adóról, személyi jövedelemadóról, szociális hozzájárulási adóról, járulékokról, kisadókról) jogszerű alkalmazásában?

Segítséget nyújtunk továbbá természetes és jogi személyek részére adókockázati pontjaik megkeresésében. A preventív célú ellenőrzéseink során feltárt hiányosságok kapcsán intézkedéseket kezdeményezünk, és javaslatokat dolgozunk ki azok mérséklésére, illetve megszüntetésére.