Adózói kérdés: tárgyi eszköz értékesítése az EKÁER tükrében

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. § (1) bekezdése szerint útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban EKÁER rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó
a) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
b) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
c) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést
(a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) – a 4. §-ban meghatározott eltéréssel – kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés alatt az olyan termékek értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából, harmadik országból történő beszerzést, vagy belföldi saját előállítást, létrehozást követően először értékesítette fuvarozással egybekötötten belföldi rendeltetési helyre, úgy, hogy az értékesítés általános forgalmi adóköteles.

A fentiekre tekintettel a kérdés szerinti tényállásban első általános forgalmi értékesítésről nem beszélhetünk, így a tárgyi eszköz értékesítése nem von maga után EKAER bejelentési kötelezettséget.

dr. Kisfaludy-Molnár Péter
A cikk szerzője
dr. Kisfaludy-Molnár Péter

Forduljon hozzánk bizalommal!