Adózói kérdés: angol cég Magyarországon szolgáltat

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az általános forgalmi adóról szóló 45/A. § (1) bekezdése szerint a következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van a)telekommunikációs szolgáltatások; b) rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások; c) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások.

Az Áfa tv. 45/A. § (2) bekezdése szerint e § alkalmazásában elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen:
a) elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása,
b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése,
c) kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele,
d) zene, film és játék – ideértve a szerencsejátékot is – rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport- és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása,
e) távoktatás,

feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. A szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti, ilyen hálózaton keresztüli kapcsolat felvétele és tartása – ideértve az ajánlat tételét és elfogadását is – azonban önmagában még nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

Az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Az Áfa tv. 140. §-a szerint abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása teljesítési helyének megállapítására a) a 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybevevő – a 36. § értelmében vett – adóalany fizeti, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.

A fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetén a teljesítés helyét a szolgáltatás igénybe vevő gazdasági letelepedettsége fogja meghatározni, ami a tárgy szerinti tényállásban belföld lesz, így a fordított adózás szabályai alapján rendezendő az adó.

Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetén – feltételezve, hogy a nyújtott internet szolgáltatás is megfelel az elektronikus úton nyújtott szolgáltatás kategóriájának – a teljesítés helyét a 45/A. § (1) bekezdés alapján kell meghatározni. Ebben esetben az angol illetékességű cégnek belföldön adószámot kell kérnie és ezen adószáma alatt belföld áfás számlát kiállítania.

Felhívtuk a kérdező figyelmét arra is, hogy az adózónak a Mini Egyablakos Rendszeren (MOSS Rendszer) keresztül lehetősége van, hogy ezen a portálon keresztül teljesítse kötelezettségeit (ennek működéséről részletesebb információt talál az alábbi oldalon: https://moss.nav.gov.hu/).

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!