Adózói kérdés: adótartozás elévülése

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (6) bekezdése szerint az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése megszakad. Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése a felszámolás kezdő időpontjával megszakad, és az elévülés a felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon újból megkezdődik. Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.

Tekintettel arra, hogy a kérdés szerinti tényállásban az egészségbiztosítási járulékot az adóhatóság feltehetően az érintett időszakokra határozattal állapította meg, így annak esedékessége is a határozatban megállapított időpont.

A fentiek alapján az adótartozás végrehajtásához való jog a határozatban előírt esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el.

Makai Miklós
A cikk szerzője
Makai Miklós

Forduljon hozzánk bizalommal!