Adózói kérdés: az Európai Unió területén magyar adószámos társaság részére végzett munka

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

A Tanács 1042/2013/EU végrehajtási rendelete 13b. cikke értelmében ingatlannak minősül
a.) a föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti és amely birtokba vehető;
b.) bármely épület vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe rögzített, és amelyet nem lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani;
c.) az épület vagy építmény szerves részét alkotó bármely olyan alkotóelem, amelyet már beépítettek, és amely nélkül az épület vagy építmény nincs befejezve, mint például az ajtók, ablakok, tetők, lépcsők és liftek;
d.) az épületbe vagy építménybe állandó jelleggel beépített bármely olyan alkotóelem, felszerelés vagy gép, amely az épület vagy építmény lerombolása vagy megváltoztatása nélkül nem távolítható el.

Amennyiben a kérdéses esetben a pavilon nem feleltethető meg a fenti ingatlannak fogalomnak, abban az esetben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 37. § (1) bekezdés szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

A fenti jogszabályi rendelkezést értelmezve megállapítható, hogy az adóalany által teljesített ügyletek adókötelezettségét annak teljesítési helye fogja meghatározni, ugyanis ha adóalany részére nyújt szolgáltatást, akkor a teljesítés helye a szolgáltatást igénybevevő adóalany székhelye szerinti (tag)állam, vagyis belföld (Magyarország) lesz, a magyar áfa szabályok alapján kell kiállítani a (27%-os áfa tartalmú )számlát.

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!