Adózói kérdés: alanyi adómentes katás – harmadik ország

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az adózás rendjéről szóló törvény 22. § (5) bekezdése értelmében az alanyi áfamentes adóalany közösségi adószámot köteles kérni, mielőtt szolgáltatást nyújtana egy az Európai Unió területén letelepedett adóalanynak.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban:Áfa tv.) 45/A. § (1) bekezdése szerint a következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van a) telekommunikációs szolgáltatások; b) rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások; c) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások.

Az Áfa tv. 45/A. § (2) bekezdése szerint e § alkalmazásában elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen a) elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása, b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése, c) kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele, d) zene, film és játék – ideértve a szerencsejátékot is – rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport- és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása, e) távoktatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. A szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti, ilyen hálózaton keresztüli kapcsolat felvétele és tartása – ideértve az ajánlat tételét és elfogadását is – azonban önmagában még nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

Az Áfa tv. 193. § (1) bekezdésének d) pontja szerin az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében.

Ha tehát a fentieknek megfelelő szolgáltatásokról van szó, akkor uniós tagállamban élő nem adóalany igénybevevő esetén a szolgáltatás teljesítési helye az a hely, ahol az igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, tehát az ügylet az előzőekben felsorolt ismérvek által meghatározott államban adóköteles. A kérdéses esetben felmerül a teljesítés helye szerinti tagállamban történő bejelentkezési kötelezettség, s a számlát az ottani szabályok szerint kell kiállítani. Ugyanakkor az adózónak a Mini Egyablakos Rendszeren (MOSS Rendszer) keresztül lehetősége van, hogy ezen a portálon keresztül teljesítse kötelezettségeit (ennek működéséről részletesebb információt talál az alábbi oldalon: https://moss.nav.gov.hu/). Ha a fenti elektronikus szolgáltatásokat Unión kívüli magánszemélyek veszik igénybe, akkor a MOSS rendszer velük kapcsolatban nem alkalmazható.

Ha a szolgáltatás teljesítési helye kívül esik Magyarország területén, az alanyi áfamentesség erre a tevékenységre sem alkalmazható, a számlát a magyar szabályok szerint kell kiállítani, melyre ilyen esetben javasolt rávezetni az áfa területi hatályán kívüli kitételt.

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!