Adózói kérdés: alvállalkozói díjak elismerése

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 55. § -a szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul.

Az Áfa tv. 56. § -a szerint a fizetendő adót – ha e törvény másként nem rendelkezik – a teljesítéskor kell megállapítani.

Az Áfa tv. 159. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az adóalany köteles – ha e törvény másként nem rendelkezik – a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni.

A fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve, amennyiben a felek közötti szerződésben foglaltakból adódóan teljesítés nem következik be, akkor a számla kiállításának sincs jogalapja, ellenkező esetben, azaz, ha szerződésszerű teljesítés történt, akkor a számla befogadása nem tagadható meg.

dr. Kisfaludy-Molnár Péter
A cikk szerzője
dr. Kisfaludy-Molnár Péter

Forduljon hozzánk bizalommal!