Adózói kérdés: KATÁ-s kereskedelem

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2. § c.) pontja szerint e törvény alapján adót kell fizetni a termék importja után. Az Áfa tv. 193. § (1) bekezdés g.) pontja szerint az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében termék importja esetében, tehát termék import esetében az áfa fizetési kötelezettség és az áfa alanyiság egymástól független.

Az Áfa tv. 24. § (1) bekezdése szerint termék importja: olyan terméknek a Közösség területére történő behozatala vagy egyéb módon való bejuttatása, amely – az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 24. cikkének értelmében – nincs szabad forgalomban.

Az Áfa tv. 53. §-a szerint termék importja esetében a teljesítés helye a Közösség azon tagállama, ahol a termék a Közösség területére történő behozatalakor vagy egyéb módon való bejuttatásakor van.

Az Áfa tv. 145. § (1) bekezdése szerint termék importja esetében az adót az importáló fizeti. Importáló az, aki (amely) a vámjogi rendelkezések értelmében adósként – ide nem értve a közvetett vámjogi képviselőt – behozatali vámtartozás megfizetésére kötelezett, vagy kötelezett lenne abban az esetben, ha a termék importja vámköteles lenne.

Az Áfa tv. 155. § (1) bekezdése szerint termék importja esetében az adót a vámhatóság állapítja meg az adófizetésre kötelezettre.

Az Áfa tv. 195. § (1) bekezdése szerint (1) az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított adó levonására az adóalany akkor sem jogosult, ha nem alanyi adómentes minőségében jár el.

A fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve, a kérdéses esetben termékimportra kerül sor, mely után adófizetési kötelezettség keletkezik, amennyiben a termékimport teljesíti helye Magyarország.

A terméket harmadik országból importáló esetében vámkötelezettséggel is számolni kell, melyet az illetékes vámhatóság határozattal szab ki.

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!