Adózói kérdés: EKAER visszáru esetén

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. § (1) bekezdés szerint az útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat.

A közúti fuvarozással járó tevékenység fogalmát az NGM rendelet 3.§ (1) bekezdése határozza meg, mely szerint útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó

-az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,

-belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,

-a belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) – a 4.§-ban meghatározott eltéréssel – kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

Az EKAER rendelet 4. § (2) bekezdése szerint nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozási tevékenység:

a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85,

b) a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék,

c) a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék,

d) a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termék,

e) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok,

f) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék,

g) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg,

h) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

A fenti jogszabály hivatkozást figyelembe véve, a visszáru tekintetében az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre, illetve Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy az érintett esetek egyéb célú fuvarozásnak minősülnek, amennyiben a fent említett mentességek egyike sem áll fenn.

Belföldi viszonylatban bejelentési kötelezettség nem keletkezik, tekintettel arra, hogy nem valósul meg a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés.

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!