Adózói kérdés: ÁFA-nyilatkozat módosítása

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontja szerint az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik az alanyi adómentesség választásáról.

Az Art. 22. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megváltoztatását – az e)-g) és j) pont kivételével – a változtatást megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelenteni.

Tekintettel arra, hogy az alanyi adómentességet nem egyes tevékenységeire (mint például az ingatlan bérbeadás esetében az adókötelessé tételt), hanem egész adóköteles tevékenységére nézve választja az adóaalany, a kérdés szerinti esetben nem értelmezhető az új adóköteles tevékenység megkezdése. Ezért ha a kérdés szerinti adóalany az adóköteles tevékenysége megkezdésekor az alanyi adómentességet választotta, akkor ezt a választást már csak a következő adóévre vonatkozóan változtathatja meg, feltéve, hogy ezt változtatást a megelőző adóév utolsó napjáig bejelenti.

Az Art. 22. § (17) bekezdése alapján az előzőeken túl az adózó a bevallások utólagos adóellenőrzésének megkezdését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, az adóhatósághoz benyújtott kijavítási kérelem útján kezdeményezheti a fentiek szerinti választása módosítását, amennyiben a módosítás az adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét – az adózó benyújtott bevallását figyelembe véve – nem érinti.

Makai Miklós
A cikk szerzője
Makai Miklós

Forduljon hozzánk bizalommal!