Adózói kérdés: számlázás és áfabevallás bírósági ítéletre

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint termék értékesítése: birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet.

Az Áfa tv. 55.§ (1) bekezdése szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés).

Az Áfa tv. 56. § a fizetendő adót – ha a törvény másként nem rendelkezik – a teljesítéskor kell megállapítani.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (1) bekezdése szerint az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Az Art. 49. § (3) bekezdése kimondja, hogy az önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.

Figyelembe véve, hogy a kérdéses esetben a teljesítés időpontja egybeesik a birtokba adással, így az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség – függetlenül az ítélet jogerőre emelkedésének időpontjától – 2009. évben keletkezett, azonban ez a kötelezettség adójogilag elévült, így a feleknek a követelést kizárólag pénzügyileg kell rendezniük.

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!