Adózói kérdés: pénzforgalmi áfa és elévülés

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 196/B. § (3) bekezdése szerint az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt vagy más módon szűnik meg.

A fentiek alapján a pénzforgalmi adózónak akkor is áfát kell fizetnie, ha a számlát ugyan nem fizették ki neki, de bármilyen más módon megszűnt a vevő tartozása, ennek tipikus esete a követelés elévülése.

Makai Miklós
A cikk szerzője
Makai Miklós

Forduljon hozzánk bizalommal!