Adózói kérdés: egyéni vállalkozó székhelyének bérbevétele

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

A bérbeadási tevékenység – természetes személyként – az alábbi módokon végezhető: egyéni vállalkozóként, adószám (bejelentkezési kötelezettség) nélkül magánszemélyként és adószámos magánszemélyként.

A magánszemély adózó mentesülhet az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:
– nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel),
– tevékenysége kizárólag – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 86. §-a szerinti – adómentes ingatlan (ingatlanrész) bérbeadás (haszonbérbeadás),
– az ingatlan bérbeadásra vonatkozóan az adóalany az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel választásának jogával,
– nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal.

Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a.) pontja szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

A fentieket összegezve egyrészt nem keletkezik bejelentési kötelezettség, amennyiben a fent előírt feltételek teljesülnek, másrészt elegendő az ügyletről (akár) egy bevételi pénztárbizonylatot kiállítani. Megjegyzendő, hogy az adóhatóság honlapján elérhető 10. számú információs füzetből a kérdéses témára vonatkozóan bővebb tájékoztatást kapható.

Makai Miklós
A cikk szerzője
Makai Miklós

Forduljon hozzánk bizalommal!