Adózói kérdés: készpénzkifizetés bejelentési kötelezettsége kapcsolt viszonyban

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § (23.) pontja szerint kapcsolt vállalkozás az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény(Art.) 17. § (9) bekezdése szerint a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének – a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével – be kell jelentenie a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást, egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.

Tekintettel arra, hogy a felek között nem került sor tényleges termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra, így esetükben nem keletkezik bejelentési kötelezettség.

Makai Miklós
A cikk szerzője
Makai Miklós

Forduljon hozzánk bizalommal!