“Kreativitásunk kihívások elé állította a rendszer fenntartható működését”

Némely adótanácsadók interpretálásaikban (az Európai Bíróság piros tollal áthúzta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal komplett ÁFA ellenőrzési gyakorlatát) várható mozdulatsor szerint estek át a ló túlsó oldalára, míg a NAV reakciói a megrendítő ütést kapott bokszoló időt nyerő taktikájára emlékeztettek. Az ítéletekből rekonstruálható tényállásokból, a nemzeti bíróságok által feltett kérdésekből, az Unió Bíróságának érveléséből több minden nem, de egy dolog biztosan levezethető. Álláspontom szerint adószakértő legyen a talpán, aki ma felelősséggel és mérnöki pontossággal fel tudja rajzolni az adóalanyoktól megkövetelhető, az adóvisszaélések felismerése érdekében teendő, ésszerűen elvárható intézkedések határait, valamint az előzőekben érintett nyilvánvalóan nem létező biztos tudás – és persze a konkrét tényállás – ismeretében tételesen képes felsorolni azon objektív körülményeket, melyek felismerése kihatással bír az adólevonási jog megítélésére. Fentiek fényében számomra az ítéletek elsődlegesen arra erősítenek rá, hogy az általános forgalmi adó jelenlegi rendszere recseg-ropog. Azt már csak remélem, hogy gyorsan közeledik az a kritikus pont, amikor a józanész és a közgazdasági szemlélet a jog eszközeivel határt szabnak a jog eszköztelenségének, és egy nagy levegővétel után újraalkotják az ÁFA működési mechanizmusát.

A jelenlegi rendszerre ugyanis nem voltunk megérve, avagy finom öntudattal átitatottan fogalmazva kreativitásunk kihívások elé állította a rendszer fenntartható működését.

A megközelítés mindegy is, de az leszögezhető, hogy a kisebbség magatartása miatt kialakult helyzet ugyanúgy méltatlan az adózói kör jóhiszemű szereplőivel, mint a hivatali jogalkalmazással szemben, az leginkább a „jóhiszemű-körültekintő álca” mögé bújó rosszhiszemű szereplőket támogatja.

A NAV nem szorul az aggodalmunkra, egy több mint húszezer főt számláló apparátusnak képesnek kell lennie kezelni a felerősödött jogbizonytalanságot. A gazdaság áfa alany szereplőinek a jogi viták elkerülése érdekében az ügyletkötéseik alkalmával ugyanakkor továbbra is körültekintően és megfontoltan kell eljárniuk. Az azonban higgadt olvasatomban is kijelenthető, hogy a jogi vitában lévőknek az ítéletek szakmai értelmezése szolgáltat némi muníciót.

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!